witte-achtergrond-1038-x-154-met-logo-1

Werk en loopbaan

Een systemische benadering kan ook zinvol zijn bij vragen over werk of loopbaan. Bijvoorbeeld als er sprake is van:

  • Lastige leer- of ontwikkelpunten.
  • Een probleem dat blijft terugkeren in opeenvolgende werksituaties of banen.
  • Moeite om gezonde grenzen te stellen.
  • Een aanhoudend conflict waarvoor geen reden lijkt te bestaan.
  • Belangrijke loopbaankeuzes.

Een opstelling kan in zulke situaties een nieuw en soms verrassend licht werpen op achter-gronden en eventuele belemmeringen en zo weer ruimte maken voor ontwikkeling.

Een opstelling kan ook prima ingezet worden als een element binnen een training of een begeleidingstraject.