witte-achtergrond-1038-x-154-met-logo-1

Organisatieopstellingen

De praktijk van organisatieopstellingen laat zien dat er soms sprake is van onvermoede invloeden op het functioneren van een medewerker, een afdeling of het bedrijf als geheel. Indien de gebrui-kelijke oplossingen niet werken, kan het zinvol zijn om voor een systemische benadering te kiezen.

Een organisatieopstelling kan ingezet worden om:

  • Meer helderheid te krijgen over de te varen koers;
  • Inzicht te krijgen in de achtergronden van een lastig vraagstuk en een veranderingsproces op gang te brengen.

Concrete vragen kunnen bijvoorbeeld zijn:

Welke keuze maakt onze organisatie krachtiger? Welke van de overgebleven kandidaten zal het managementteam het meest  versterken? Welk product dient nu verder ontwikkeld te worden?

Waardoor blijven klanten nu weg? Wat belemmert ons om als bedrijf de stappen te zetten die we graag willen zetten? Hoe komt het dat zoveel medewerkers te hard werken of juist te weinig verantwoordelijkheid willen dragen?

Een organisatieopstelling vraagt doorgaans meer voorbereiding. Daarom zal er vooraf een gesprek plaatsvinden. In dat gesprek wordt samen met de opdrachtgever onderzocht wat de mogelijkheden zijn.

Relevante vragen daarbij zijn:

  • Wat is de kern van de vraag?
  • Past hier een systemische werkwijze?
  • Zo ja, hoe zullen we te werk gaan?

Daarna stellen we desgewenst een offerte op.

Wilt u graag meer informatie, neem dan contact met ons op.