witte-achtergrond-1038-x-154-met-logo-1

Introductie

Als mens maken we allemaal deel uit van een groter geheel: we zijn lid van een familie, vaak ook van een organisatie, we horen bij een volk, etc. We worden hierdoor beïnvloed, ook al zijn we ons hier vaak niet van bewust. Vooral de gebeurtenissen in onze eigen familie hebben een grote invloed in ons leven. Dat geldt ook voor hetgeen lang geleden heeft plaatsgevonden.

Een ‘systemische benadering’ plaatst de mens of organisatie, met zijn of haar probleem of vraag, in een groter geheel: het systeem. Zo kunnen mogelijke invloeden vanuit de context of het verleden van deze persoon of organisatie zichtbaar worden. De ervaring leert dat zo de essentie van een vraagstuk aan het licht komt.

Zo’n werkwijze/benadering kan heel vruchtbaar zijn in situaties waarbij de gebruikelijke aanpak niet werkt.